Mennesker er muligheter - en introduksjon til Nyby

Helseansatte blir stadig mer presset på tid, og antall oppgaver øker. Nyby gjør det enkelt for helseansatte å dele oppgaver direkte med andre avdelinger og organisasjoner, innen trygge rammer. Slik kan flere bidra og flere få hjelp, samtidig som dyrebar tid kan frigjøres innen helse og omsorg.

Se Fredrik fra Nyby snakke om dette under Arendalskonferansen 2021, Fremtidens kommuner.

Se Thomas Lystad fra Bydel St. Hanshaugen dele erfaringer fra hvordan de samarbeider med Nyby og om tillit og oppgavedeling i morgendagens velferdssamfunn her.

Se også gjerne videokonferansen i sin helhet og mer fra Arendalskonferansen 2021 her.

Share this article