Vinn vinn samarbeid

Statsforvalteren i Trøndelag og Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester har laget film om hvordan Melhus bruker Nyby til å skape vinn vinn samarbeid.
Se prosjektleder for velferdsteknologi i Melhus kommune, Heidi Pallin Aaring, og enhetsleder i Idrettsveien bofelleskap, Marit Øyås, samt beboere i Idrettsveien bofelleskap, fortelle hvordan de organiserer og gjennomfører frivillig bistand gjennom Nyby.

Share this article