- Bør det "gjøre vondt å jobbe dumt?"

Helse- og omsorgstjenestene er under stort press. Vi vet at andel eldre stadig blir høyere og andel yrkesaktive blir lavere, brukere med sammensatte behov øker og om 30 år forventes det at det er dobbelt så mange som lever med demens. På konferansen ønsket rådet å rette oppmerksomheten mot behovet for å omstille og utvikle de offentlige tjenestene og samfunnet i en mer bærekraftig retning

Se gjerne videokonferansen i sin helhet og mer fra Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor 2022 her.
Du kan også se våre egen Fredrik snakke på årets NOKIOS 2022 her.

Share this article