- Deling av data høres forlokkende ut, kan det også hemme innovasjon?

Målet til Sparebankstiftelsen SR-Bank konferansen FOR ALLE! er å få til samarbeid på tvers av organisasjoner og sektorer. Det deles forskningsbasert kunnskap, prosjekter og erfaringer innen temaet økonomisk utenforskap og vi skaper nettverk på tvers av sektorer og geografi.

Se gjerne videokonferansen i sin helhet og mer fra her.
Du kan også se paneldebatten fra årets NOKIOS 2022 her.

Share this article