Flyktningsituasjonen: konkrete løsninger for kommunal beredskap og dugnad

Flykningsituasjonen

Mange kommuner gjør seg nå klare til å ta i mot flyktninger fra Ukraina, og det er et stort engasjement i befolkningen for å bidra.

Den siste uken har vi sammen med flere av våre samarbeidskommuner klargjort for best mulig samarbeid mellom kommunen, engasjerte innbyggere og frivillige organisasjoner. Klargjøring av boliger, mottak og utdeling av klær, enkel tolketjeneste, transport, ulike typer praktisk hjelp og generelt behovet for medmennesker som kan gi å gi en varm velkomst i et fremmed land, er blant oppgavene det skal samarbeides om.

  • Bodø kommune har i første omgang klargjort for samarbeid mellom Røde Kors og Polsk/ Norsk forening for utdeling av klær og utstyr
  • Melhus kommune har klargjort for samarbeid mellom Flyktningtjenesten og frivilligsentralen som nå rekrutterer innbyggere som kan bidra
  • Tynset kommune har sammen med frivilligsentralen klargjort for at innbyggere kan gjøre i stand bygninger og bidra med annen praktisk og sosial innsats.
  • Flykningsituasjonen

Hvilke oppgaver har dere i deres kommune, som kan løses i samarbeid med sivilsamfunnet og frivillige organisasjoner?

Del gjerne denne epost med beredskapsrådgiver eller flyktningtjenesten i din kommune, eller ring oss på +47 22 12 07 03 eller svar på denne eposten så finner vi ut hvordan vi best kan hjelpe.

Sammen skaper vi morgendagens velferdssamfunn!

Hilsen Fredrik Gulowsen, og hele team Nyby

Share this article