Nyby brugerbetingelser

  • Personvernbrukevilkaarr

Sidst opdateret 5. juni 2024

1. Formålet med Nyby

Nyby er en digital tjeneste, der forbinder ressourcepersoner med personer, der har behov i vores samfund. Nyby gør det nemt at bede om hjælp, og nemt at bidrage med hjælp. For alle. Nyby kobler mennesker sammen.

Nyby er ikke kun en app – vi kan godt lide at tænke på Nyby som en ny måde at organisere vores velfærdssamfund på!

Ressourcepersoner i Nyby kan være alt fra frivillige, naboer, pårørende, arbejdsledige og pensionister, ansatte i kommunen eller ansatte i private, non-profit organisationer. Behov kan være alle former for tjenester lige fra gå-tur-ven, lektiehjælp, ledsager, besøgsven, praktisk hjælp, træning, hjemmeservice til gå-tur-ven eller private og kommunale hjemmeservice. Det fælles mål er, at vi sammen skaber et mere rummeligt og robust velfærdssamfund, som er tilpasset fremtiden.

Tjenesten er tilgængelig for alle offentlige, non-profit, frivillige og private organisationer, der bidrager til at skabe et varmere samfund ved at koble mennesker sammen. Alle enkeltpersoner i Nyby er tilknyttet og kvalificeret af mindst én af de organisationer, der bruger Nyby.

2. Definitioner

Nyby: Nyby AS er et norsk aktieselskab, hvis hovedformål er at bidrage til et mere inkluderende og robust velfærdssamfund, der passer til (og er med til at skabe) fremtiden. Vi er en social teknologivirksomhed. Læs gerne mere på www.dk.nyby.com

Tjenesten: Nyby er en platform, der sammenkobler behov og tilbud inden for organisationer og på tværs af organisationer. Beskrivelsen dækker over brugergrænsefladen, den centrale server, der behandler data, og de applikationsspecifikke services, der tilbydes af tredjepartsudbydere, såsom cloud-tjenester til billedlagring, brugergodkendelse, push-beskeder, SMS og e-mail.

App: Tjenesten tilbydes Brugere i form af en App til mobilenheder, med styresystemerne iOS og Android, samt en webapplikation.

Organisation: Offentlig, non-profit, frivillig eller privat organisation, der har en samarbejdsaftale med Nyby. Organisationer bruger platformen til at administrere deres brugere.

Bruger: Som bruger menes både Tjenesteudbyder og Tjenestemodtager. De er begge personer, der kan blive inviteret ind i en organisation, der har aftale med Nyby. Rolle og tilhørsforhold vil tydeligt fremgå af brugerprofilen.

Part: Dette er brugere, der har brugt Tjenesten til at indgå en aftale om at hjælpe hinanden, og de betegnes herefter som Part/Parter i den transaktion, der gennemføres.

3. Privatliv

Personoplysninger er information eller vurdering, der kan knyttes til en enkeltperson, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, IP-adresse, fotos. Helbredsoplysninger er følsomme personoplysninger om helbredsforhold.

Oplysninger om adfærd betragtes også som personlige oplysninger. Oplysninger om personens handlinger, om og hvor personen bevæger sig i løbet af en dag, og hvad han/hun søger efter online, er alle personlige oplysninger.

Vores behandling af personoplysninger er underlagt persondataloven.

3.1 Oplysninger indtastet af brugeren

Ved at oprette en konto hos os forpligter du dig til at give os oplysninger, der er korrekte, nøjagtige, fuldstændige og til enhver tid at holde dem ajour.

Interne personlige oplysninger for at registrere sig som bruger:

  • Navn
  • Adresse (valgfritt)
  • Kontaktinformation: e-mail og telefonnummer
  • Placering (location)

Oplysninger, der er tilgængelige for andre brugere:

Brugeren indtaster oplysninger om sig selv i tjenesten, hvis den organisation, der inviterer brugeren, ikke allerede har indtastet oplysninger om brugeren. Brugeren har mulighed for selv at indtaste yderligere informationer i tjenesten. Her er det mere valgfrit.

3.2 Verifikation af oplysninger

Tjenesteudbyderen bruger services leveret af tredjeparter til at verificere de oplysninger, du giver os, og for at indhente yderligere oplysninger, der er relevante for vores Tjenester.

3.3 Personlige indstillinger (mobilenhed)

Brugeren kan styre indstillinger for appen, og det kan registreres, hvilke valg man foretager, og hvilke sider i appen, man er inde på. For at gøre Tjenesten så nem at bruge som muligt, anmodes der om adgang til nogle funktioner på den mobile enhed, såsom push-beskeder og lignende.

3.4 Lagring af brugeroplysninger

Det grundlæggende udgangspunkt er, at personoplysninger ikke skal opbevares længere end nødvendigt for at opnå formålet med behandlingen af oplysningerne.

Følgende brugerrelaterede oplysninger kan være gemt i Tjenesten:

Mobilnummer: bruges som brugeridentifikation i Tjenesten, og er direkte knyttet til Appen på Brugerens mobile enhed(er).

Personlige oplysninger: Bopælsadresse og kontaktoplysninger. Billedet kan uploades af brugeren for at skabe en bedre oplevelse for andre brugere, men dette er valgfrit.

Indhold: Dette er tekst og billeder, som brugeren genererer ved brug af Tjenesten (såsom anmodninger, tilbud og generel kommunikation/chat med andre brugere).

Oplysninger om teknisk registrering ved brug af Tjenesten; Tekniske oplysninger om den mobile enhed registreres, fx type, enhed og operativsystem. Vi bruger oplysningerne på denne måde blandt andet for at begrænse misbrug af tjenesten, for at forbedre vores tjenester og for at give dig indhold, der er tilpasset dit brugsmønster (f.eks. Tjenester i dit lokalområde). Når du besøger vores Tjeneste, bruger vi forskellige teknologier til at genkende dig som bruger.

3.5 Sikring af personoplysninger

For at beskytte dig mod uautoriseret adgang til din brugerkonto kan Tjenesteudbyder bruge fjernservices til at identificere, hvilken enhed du bruger, når du logger ind. Vi vil i denne sammenhæng kunne sende data til både din egen enhed og identifikationsservicen for at genkende dig som bruger, samt modtage information om eventuelt misbrug af tjenester via den pågældende enhed. Oplysningerne bruges til at forhindre uønsket aktivitet. Hvis Tjenesteudbyderen identificerer misbrug af Tjenesten, kan vi i nogle tilfælde dele oplysninger relateret til din enhed og IP-adresse med identifikationsservicen for at begrænse muligheden for yderligere misbrug af enheden, men vi deler ikke identificerbare oplysninger såsom personlig eller e-mailadresse.

Hvad oplysningerne bruges til

Skabe en effektiv tjeneste: Hovedformålet med ovenstående brugerinformation er at kunne skabe en effektiv arena for koblinger; ved at finde relevante brugere i en gruppe og sammenkoble efterspørgsel med tilbud, forbedre og videreudvikle relaterede tjenester, herunder tilpasse og forbedre tjenesterne, og informere dig om nye brugsmuligheder.

Løbende forbedring af tjenesten: Oplysningerne, der er gemt om brugeren, vil blive brugt til at forbedre Tjenesten, både til at finde fejl og til at forbedre kundeoplevelsen. Nyby har ret til at kontakte brugeren med henblik på at forbedre Tjenesten, fx i form af undersøgelser via spørgsmål. Deltagelse i sådanne undersøgelser er frivillig.

Brug af analyseværktøjer, cookies og anden teknologi: Vi indsamler forskellige typer oplysninger fra vores brugere, så vi til enhver tid kan tilrettelægge den bedst mulige funktionalitet. Eksempler på sådanne oplysninger er, hvilke sider der besøges, hvornår på dagen besøget foretages, og hvilken browser der er brugt. Vi bruger også forskellige former for teknologi til at genkende dig som bruger og til at analysere data om vores brugere. Det gælder både på det opsamlede og det individuelle niveau.

3.6 Deling af information

Andre brugere og andre organisationer, der benytter Nyby, vil kunne blive præsenteret for oplysninger som profilbillede, navn og gruppetilhørsforhold fra andres profil, samt om brugeren og oplysningerne er godkendt. Yderligere information kan gøres tilgængelige, men dette vil så kunne styres i form af indstillinger i egen profil.

Vi deler ikke personlige oplysninger med tredjepart.

3.7 Administration af egne personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere tid end nødvendigt for at opfylde formålet med Tjenesten. Derudover kan du som bruger til enhver tid bede os om at slette oplysninger om dig. Vær opmærksom på, at hvis du deaktiverer appen, skal du igen registrere alle oplysningerne. Hvis du ønsker, at din konto slettes permanent uden mulighed for gendannelse, skal du logge ind på din konto og give os besked.

Hvis du vælger at deaktivere din brugerprofil, sættes den i karantæne i 90 dage. Formålet med denne karantæneperiode er at forhindre nogen i at overtage konti ulovligt, eller begå andre ulovlige handlinger, hvor konti bevidst eller utilsigtet slettes af en anden end kontoindehaveren.

Efter karantæneperioden sletter eller anonymiserer vi alle dine personlige oplysninger fra vores systemer med følgende undtagelser:

  • hvis oplysningerne er nødvendige for at levere en tjeneste, som du stadig ønsker at have adgang til
  • at undersøge og forhindre svindel og misbrug, hvis vi har mistanke om det

3.8 Udlevering i forbindelse med lovovertrædelser m.v.

Hvis der er mistanke om, at der er begået en lovovertrædelse i forbindelse med brugen af Tjenesteyderens tjeneste, kan oplysningerne efter anmodning blive videregivet til offentlige myndigheder.

3.9 Mindreårige brugere

Mindreårige over 13 år kan selv give samtykke til, at personoplysninger behandles i Tjenesten. Børn under 13 år må ikke bruge Nyby uden forældrenes samtykke.

Vi forudsætter, at efterspurgte ydelser ikke er i strid med dansk lovgivning, og at arbejde for unge følger dansk lov og det danske Arbejdstilsyns regler.

4. Betingelser for brug

4.1 Bruger

Brugeren skal angive fuldstændige og korrekte personoplysninger.

I tilfælde, hvor personoplysninger mv. er udfyldt af den organisation, som brugeren er medlem af, skal brugeren straks meddele sin kontaktperson i organisationen, hvis de afgivne oplysninger ikke er korrekte.

Du er ansvarlig for det brugerindhold, der overføres til Tjenesteudbyderen fra din brugerkonto, og er forpligtet til at sikre, at brugerindholdet er passende, lovligt og relevant i relation til formålet med tjenesten.

4.2 Indholdsproduktion

Brugeren skal sikre sig, at det, der offentliggøres i tjenesten, er hensigtsmæssigt, lovligt og relevant i forhold til formålet med tjenesten. Det er ikke tilladt at udgive indhold, der bidrager til eller tilskynder til kriminelle handlinger, eller på anden måde er i strid med dansk lovgivning, eller som krænker privatlivet eller andres ophavsret. Det er forbudt at offentliggøre indhold i strid med antidiskriminationslovgivningen. Indhold, der offentliggøres i modstrid med dette afsnit, må påregnes at blive slettet eller ændret uden varsel.

Brugeren skal have ret til at råde over ressourcer udbudt gennem Nyby. Brugeren må ikke kopiere, distribuere, offentliggøre eller sælge information fra Tjenesten. Brugeren har ret til alt indhold, som vedkommende udgiver i Tjenesten. Dette omfatter både tekst og billeder.

4.3 Identifikation

Brugeren identificeres med sin arbejdsgiver, hvis han anvender Nyby som værktøj i sit ansættelsesforhold.

4.4 Tjenesteudbyders rettigheder

Det er ikke tilladt at kopiere, distribuere, vise, offentliggøre eller sælge information eller ydelser, der stilles til rådighed gennem Nyby.

Både Nyby og den organisation, brugeren er medlem af, har ret til at slette eller deaktivere brugeren efter eget skøn og uden at dette giver krav på nogen form for kompensation.

4.5 Skader og ødelæggelser

Brugerne har selv ansvaret og risikoen for de tjenester og handlinger, de aftaler gennem tjenesten. Det gælder blandt andet, at de selv skal vurdere alle forhold omkring arrangementet, når der indgås en aftale.

Hverken Nyby eller organisationen kan under nogen omstændigheder holdes ansvarlig for skader på ting, tab af data, tabt fortjeneste eller andre tab eller omkostninger, der måtte opstå i forbindelse med brugen af tjenesten, eller som følge af manglende levering af tjenesten. Det gælder både direkte og indirekte tab og materielle såvel som immaterielle aktiver. Dette ansvar påhviler alene de involverede parter, og det er de enkelte parters ansvar at indgå en aftale, der står i forhold til den tilbudte bistand.

4.6 Betaling og skat

Eventuel betaling for hjælp, der tilbydes gennem tjenesten, skal organiseres direkte mellem parterne eller mellem parterne og den ansvarlige organisation. Nyby er ikke part i en sådan aftale.

Det er brugerens ansvar at sikre, at der opereres i overensstemmelse med gældende skatteregler, enten ved selv at indberette, eller ved at tilhøre en organisation, der sørger for at indberette. I det omfang varer og ydelser, udvekslet gennem tjenesten, udløser en skatte- eller afgiftspligt, er det alene brugernes ansvar at sikre, at skatter og afgifter betales.

Hvis skattemyndighederne kontakter Nyby vedr. oplysninger fra Tjenesten, vil Nyby give sådanne oplysninger i det omfang, myndighederne har hjemmel til at kræve dette.

4.7 Ændringer

Tjenesteudbyder forbeholder sig til enhver tid ret til at ændre eller erstatte disse Brugerbetingelser. Opdaterede Brugerbetingelser vil blive gjort tilgængelige på nyby.no. Hvis ændringerne i Brugerbetingelserne efter Tjenesteudbyderens vurdering medfører en væsentlig ændring af brugerens rettigheder eller forpligtelser, vil ændringerne blive gjort tilgængelige på nyby.no 30 dage, før de træder i kraft.

Ved at fortsætte med at bruge tjenesten, efter at ændringerne til Brugerbetingelserne er gjort tilgængelige på nyby.no, accepterer du at være bundet af de opdaterede Brugerbetingelser. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, skal du stoppe med at bruge tjenesten.

5. Lovvalg

Disse vilkår er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med norsk lovgivning.

6. Kontakt Nyby

Hvis du har spørgsmål vedrørende Nyby, ønsker adgang eller ønsker at anmode om rettelse eller sletning, kan du kontakte Nyby AS på hei@nyby.no eller telefon +47 91889494.

Share this article