Praksisplass

Nå er det enklere enn noen gang å få løpende tilgang til meningsfulle oppdrag.

Nysgjerrig? 
Praksisplass
Gjor Det Enkelt Helse 2

Få oppdrag rett i appen

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte ved institusjonen det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen, er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. videregående skoler, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av praksisplasser).

Full Oversikt

Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over premissene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra.

Enkelt å koble opp mot mange oppdragsgivere

Gode initiativer stopper ofte opp grunnet kronglete koordinering. Nyby gjør det betraktelig enklere både å samhandle internt i egen organisasjon, men er også en plattform som muliggjør direkte samarbeid med eks. helse og omsorg, NAV og lærere som koordinerer praksisplasser.

Arrangementer Produkt

Gjør det enkelt å delta med arrangementskalender

Med alle aktiviteter på et sted blir det enkelt å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter (eks. obligatoriske kurs) i appen gjør at ikke noe faller i mellom.

Lederkommunikasjon

God kommunikasjon skaper entusiasme og engasjement, og er en leders kanskje aller viktigste jobb. Samtidig kan det være tidkrevende og slitsomt å følge opp at alle til enhver tid har fått samme informasjon, spesielt på tvers av enheter. Med felles gruppechat slipper dere utfordringen.

Samhandlingsverktoy

Enkel medlemshåndtering

Du har til enhver tid full oversikt over medlemmene i de respektive gruppene, og kan kommunisere sømløst med hele grupper og en-til-en.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gjør koordinering av praksis enklere enn noen gang.

Ta kontakt