Pårørende

Visste du at kommunen nå kan gjøre det enkelt for pårørende å få avlastning?

Ta kontakt 
Maren og Dagrun3
Gjor Det Enkelt Helse 2

Send melding direkte til de som kan bidra

Like enkelt som SMS, publiserer de ansatte – med sine arbeidstelefoner – det aktuelle behovet, som så sendes som en melding direkte til de som kan bidra. Samtlige personer i ressursgruppen som får meldingen er kvalifisert av organisasjoner dere samarbeider med (eks. frivilligsentral, de med aktivitetsplikt hos NAV, koordinator av arbeidstrening).

Parorende kommunikasjon2x

Er du pårørende til noen på institusjon?

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.

Group messagepost

Snakk med andre i samme situasjon

Bruk gruppechat-funksjonen til å komme i kontakt med andre i samme situasjon, innenfor trygge rammer.

Arrangementer Produkt

Vær involvert gjennom arrangementskalenderen

Med alle aktiviteter på et sted er det lett å orientere seg. Påmelding og varsling om relevante aktiviteter i appen gjør at det er enkelt for deg som pårørende å delta og huske på det som skjer.

Bli med å bygge morgendagens velferdssamfunn – gjør det enda enklere å strekke ut en ledig hånd.

Ta kontakt