Sundhed og pleje

Direkte koblinger gør det muligt at løse vigtige plejebehov på nye måder med nye ressourcer
Følgetjeneste
Koordinerende Sykepleier

Meget koordinering af småopgaver?

Mange behøver hjælp til enkle ting, som f.eks. ledsagelse til læge, praktisk hjælp eller ærinder. Der ligger et stort potentiale hos frivillige forbund og foreninger, pårørende eller andre, som kan bidrage. Sådan en indsats kan imidlertid være krævende at koordinere i en travl hverdag.

Vi benytter os af frivillige. Vi plejede at ringe, men der er tit ingen som svarer. Med Nyby er det gået meget bedre. Een dag lagde jeg et behov ud, og efter 20 minutter var der en frivillig, som tog kontakt

Solekha Mohammed, Sagene Hjemmetjenste
Direkte Koblinger

Løs flere behov med mindre koordinering

Nyby er et nyt værktøj, som gør det nemt for ansatte indenfor sundhed og pleje at involvere pårørende, frivillige og andre ressourcepersoner, som kan og vil bidrage. Direkte kobling indenfor trygge rammer skaber en betydeligt enklere koordinering mellem dem, som ser behovet, og dem som faktisk kan bidrage.

  • Gjor Det Enkelt Helse 2

    Få behovene frem

    Med Nyby-app’en er det nemt og trygt for sundhedsarbejdere at tilmelde behov. Lige så nemt som at sende sms kan man lægge behovene ind, efterhånden som de dukker op i løbet af arbejdsdagen.

  • Enkelt Aa Bidra

    ...direkte til dem som kan bidrage

    Behovene bliver kun direkte synlige for de personer som er kvalificerede af de organisationer, som I samarbejder med. Aftaler kan nu indgås direkte med den, som faktisk kan bidrage, uafhængigt af åbningstid.

Full Oversikt

...indenfor trygge rammer, defineret af din afdeling

I styrer selv hvilke tjenester, som skal organiseres, og hvem som skal kunne bede om hvilke tjenester. I styrer også selv hvilke frivillige, idealistiske eller andre slags organisationer I evt. vil samarbejde med, således at tillid og kvalifikationer kan varetages med tydelig rolleafklaring.

Arbeidsrutiner DK 2x

Indrettet efter dine arbejdsrutiner

Hvordan forholder vi os til samtykke, sensitiv information og dokumentation i fagsystemer? Juridiske anvisninger udarbejdet sammen med blandt andre Sundhedsstyrelsen sikrer, at kommunikationen er tryg og indrettet efter de arbejds-og sikkerhedsrutiner, som gælder indenfor sundhed og pleje.

Noget for din organisation? Nyby bruges af kommuner, sundheds- og sociale tjenester og private selskaber, som vil mobilisere nye ressourcer til vigtige opgaver.

Få en demo