Institution

Nå er det enklere enn noen gang å samarbeide med pårørende, frivillige, nabolag og andre som kan bidra.

Ta kontakt 
Donski lagbilde
Parorende kommunikasjon2x

Pårørendekommunikasjon

Det kan være tøft å være pårørende, og i en travel hverdag er det ikke alltid like enkelt for helsepersonellet å se eller ta seg tid til dem. Med Nyby kan den pårørende, beboeren selv og de ansatte på sykehjemmet sømløst oversende bilder og meldinger fra hverdagen – og alle ser hvem som sist sendte noe.