Frivilligsentral

For mange er det å være frivillig en flott måte å bidra til samfunnet, lære noe nytt og skape nye relasjoner. Utfordringen er at koordinering har vært krevende. Inntil nå.

Med direkte koblinger blir det enklere enn noen gang å bidra med det man er kvalifisert til, når det passer.

Nysgjerrig? 
IMG 1095

Det som er så fint med Nyby er at jeg ikke trenger å si nei, men kun svare ja dersom jeg kan. Det er så mye enklere.

Inger Frydendal, frivillig i Bydel Ullern
Gjor Det Enkelt Helse 2

Frivillige får oppdrag direkte i app

Like enkelt som SMS svarer de kvalifiserte frivillige kun på de oppdragene de har tid og lyst til å bistå med. De trenger aldri å si nei. Hvert oppdrag er enkeltstående og den frivillige forplikter seg ikke til noe fast, som gir stor fleksibilitet.

Få flere frivillige

“Aldri har det vært enklere å mobilisere ledige hender” er gjentakende tilbakemeldinger fra samarbeidspartnerne våre. Vi kaller det “Det nye medborgerskapet”: de ledige ressurspersonene bidrar når de kan, og trenger aldri å si nei. Det gjør det enklere å bli en del av et frivillignettverk.

Full Oversikt

Full oversikt og kontroll over oppdrag

Med Nyby har dere full kontroll: oversikt over medlemmer, premissene som er satt og hva som faktisk skjer. Dere styrer hvilke tjenester som skal organiseres, hvem som skal kunne be om hjelp og hvem som skal kunne bidra. Dere kan selvfølgelig kommunisere sømløst med hele grupper og en-til-en.

Dere kan også se statistikk og hente ut Excel-rapporter, slik at dere har et godt grunnlag for fyldige rapporter, attester og anbefalinger.

Tilpasset deres arbeidsrutiner – trygt og sikkert

Hva med samtykke, sensitiv informasjon og dokumentasjon i fagsystemer? Det behøver ikke å være en bekymring: Juridiske veiledere utarbeidet i samråd med blant annet Helsedirektoratet sikrer at kommunikasjonen er trygg og tilpasset arbeids- og sikkerhetsrutinene i helse og omsorg.

Samhandling i praksis

De fleste kan kjenne seg igjen i at det går med mye tid på å koordinere samarbeid på tvers. Med Nyby blir frivilligsentralen en del av kommunens ressursnettverk, som skolene skolene og barnehagene – og dere kan bygge deres eget. Alt for å samhandle enkelt, innenfor trygge rammer og med rammer satt av samarbeidspartnerne selv.