Sagene Seniorcenter

På Sagene Seniorcenter er frivillighed en stor ressource, med mange mennesker som yder en enorm indsats hver eneste dag.
Sagene Seniorsenter
Foto: Janina Lauritsen, Sagene avis

Bruger Nyby til

Sykehjem

Hovedkontor

Oslo

Industri

Seniorsenter

Om

Sagene Seniorcenter blev grundlagt i 1963 og ligger i bydelen Sagene i Oslo. Seniorcenteret drives af ”Nasjonalforeningen for folkehelse” og ønsker at være et sted hvor man kan deltage i spændende og givende aktiviteter, spise god og nærende mad, have muligheder for at deltage i frivilligt arbejde, og desuden at kunne få hjælp af socialrådgivere til at mestre en udfordrende dagligdag. http://www.sagenetorshovseniorsenter.no/

Behov for flere frivillige

Robert Rinden er leder for Sagene Seniorcenter. Som en del af fremtidsplanerne ønsker han, at forbedre tilbuddet yderligere internt i centeret, og at knytte sig tættere til bydelen for at kunne bistå sundhedstjenesten, dersom nogle af deres brugere har brug for ledsagelse til læge eller lignende. Det er en udfordring at knytte nok frivillige til sig, ikke mindst repræsentanter for den yngre generation , så man får en større bredde i alder og tilgængelighed.

Via nyby håbede vi at få flere frivillige ind......og det fik vi !

Robert Rinden, Leder for Sagene Seniorcenter

Tættere samarbejde med sundhedstjenesten

Der er en anden udfordring med hensyn til koordinering af henvendelser fra sundhedstjenesten; den kan være ret besværlig. Man må tit gennem mange led, og der er meget frem og tilbage for at lande en aftale mellem egne frivillige og een der har behov for assistance. Sagene Seniorcenter så sig derfor om efter et værktøj, som kunne gøre det mere attraktivt at være frivillig, samtidig som det kunne gøre koordineringen nemmere.

Aktivitetskalender

De ønskede også at finde en bedre måde at kommunikere med beboerne på centeret og andre bydelsbeboere i målgruppen på. Målet var at kunne have en opdateret oversigt let tilgængelig over hvilke arrangementer og aktiviteter der finder sted på centeret til enhver tid, og nemt kunne tilmelde sig. Via aktivitetskalenderen de har oprettet i Nyby kan nu alle, som er interesserede, se hvad der sker og tilmelde sig. På den måde har Nyby gjort det nemt for Sagene Seniorcenter at få flere frivillige, at oprette et tæt samarbejde med sundhedstjenesten, samt at tage en enkel og tilgængelig aktivitetskalender i brug for alle, som kan have nytte af deres tjenester i bydelen.

Hvordan Nyby bidrager

Efter at have afprøvet Nyby er konklusionen, at det er blevet meget nemmere at få frivillige. 17 personer meldte sig i løbet af 24 timer, efter at Nyby kampagnen blev delt på facebook. Nye frivillige fortæller tit, at de tilmelder sig fordi det er nemt at bruge Nyby, og at de kun behøver at svare ”ja” når det passer, og aldrig ”nej”. Robert forklarer at det også er blevet nemt at bidrage efter henvendelser, som Sagene bydels sundhedstjeneste opretter på vegne af brugere. Dette kan være opgaver som at ledsage nogen til læge eller til frisør eller andre ting. Nu kan de frivillige, som Robert har kvalificeret til at påtage sig den type opgaver, nemt vælge dem i app’en.

Noget for din organisation? Nyby bruges af kommuner, sundheds- og sociale tjenester og private selskaber, som vil mobilisere nye ressourcer til vigtige opgaver.

Få en demo