Hvordan NAV Bærum bruger Nyby

Bruger Nyby til hurtigere og nemmere koordinering af praktikpladser.
Nyby Nav Baerum
 

Bruger Nyby til

Arbeidsformidling

Hovedkontor

Industri

Offentlig
Katrine Dyrkorn i NAV Bærum deler sin erfaring med Nyby, via samtale med Gunnar Crawford fra Stavanger Smartby.

Læs interviewet her


Fredrik: Så er vi på Nyby-båden midt i Arendal, i Pollen på Arendalsugen. Med os har vi Katrine Dyrkorn fra ”NAV” Bærum, og vi skal snakke lidt både med Stavanger og Frogn kommuner om hvordan I har brugt Nyby her i foråret.


Katrine: ja, vi blev jo nødt til at finde ud af hvordan vi skulle benytte os af den der geniale app, og hvordan vi skulle kunne udnytte den bedst muligt. Der er mange systemer i ”NAV”, så det at introducere en ny ting er ikke så populært, selvom det er en app, og du kan have den i lommen. Men jeg tænkte at vi måtte få vejlederne på banen, som repræsenterer alle der er registrerede i ”NAV”, og som har god oversigt over dem. Og så kan vi på den anden side få lagt alle de muligheder ind som vi har i form af stillinger, som vi arbejder med, arbejdstræningspladser, forskellige aktiviteter og kurser og den slags ting. Så nu har vi presset alle vejlederne ind i den ene ende, og så os som sidder og administrerer i den anden ende. Og så sker der ting; de bruger app’en og har den med til brugermøder. Det betyder at ting hele tiden er opdaterede, at man har muligheden til at komme i kontakt og dialog med den som får muligheden der og da.

Fredrik: for da er det sådan at I bruger Nyby som et kommunikationsværktøj mellem to afdelinger, markedsafdelingen og vejlederne? Og før så brugte I e-mails en gang om ugen?


Katrine: ja, e-mails og dokumenter som lå et eller andet sted som man aldrig kunne huske. Så nu har man den i lommen og kan bare gå ind på app’en når som helst. Og så det at der kommer en notifikation når nye ting lægges ud. Det er helt genialt – du har den liggende på dit bord og sidder og arbejder med udtalelser og så..”pling”!.. så er der en ny stilling eller arbejdstræningsplads, så får man det med sig og kan give det videre til vore brugere.

Gunnar: Hvordan er det at bruge app’en for dem som skal lægge indholdet ind? Hentes det op af sig selv fra andre steder, eller lægger du det ind manuelt?


Katrine: ja, vi lægger det ind manuelt, men det er jo så nemt. Den er nok så selvforklarende, vil jeg sige. Så enten gør du det bare via app’en, eller hvis det er lidt større ting som skal redigeres, så går du bare ind via din computer og administrationspanelet; så der er ingen stress.

Gunnar: Har I vurderet at give den direkte ud til selve brugeren/indbyggeren?


Katrine: Jada, det skulle jeg egentlig have gjort i denne uge, men så havnede jeg her i Arendal i stedet for.

Gunnar: Så spændende. Hvordan har I tænkt at bruge den?


Katrine: Vi tænker jo først og fremmest i forhold til arbejdstræningspladser, som er en mulighed for folk til at arbejde et sted uden at være ansat, og få nogle erfaringer og referencer som vi så administrerer. Og så er det vejlederne og os, som arbejder med brugerne, som tager nogle valg på vegne af dem, som vi egentlig ikke har ret til at gøre, fordi vi skal ikke tro at vi ved hvad de vil, hvad de ønsker og hvad de har brug for...så nu vil vi bare have dem ind i app’en, således at de kan se de muligheder vi har og tage kontakt direkte. Det er meget nemmere. Så jeg tror at det bliver rigtig godt.

Fredrik: Det er utroligt cool, fordi det der brugsområde og det at snakke gennem markedsafdelingen og vejlederne eller direkte mellem to afdelinger i en organisation på den måde, det havde vi ikke tænkt på; men da Katrine og ”NAV” Bærum så hvordan det fungerer: ”hold da op, det kan vi bruge det til !” Vi har reduceret de administrative omkostninger, fordi det er direkte. Og så kommer den næste bølge med at I kan tage brugerne ind, så de ser mere; det er virkelig nye muligheder. Og så kommer der måske en tredje mulighed, hvis vi får flere med på det...og tage arbejdsmarkedspladserne med også, som kan lægge praktikpladserne ind direkte; så åbnes der jo for at vi ikke kun har brug for tre måneders praktikpladser mere, men måske også to dage eller to timer, fordi koordineringen bliver så nem og åbner for helt nye tjenesteområder.

Gunnar: Hvad vil du sige, jeg mener jeg formoder at ”NAV” har enormt mange systemer fra før. Hvorfor valgte I endnu et system; vi så jo at I gjorde det; men der findes jo så mange interaktionssystemer. Hvorfor lige præcis det her?


Katrine: Allermest fordi det er så nemt at bruge, og at det er en app som du kan have med dig hele tiden.

Gunnar: Det er enkelheden.

Katrine: Ja. Og at man kan have den med sig overalt. Du har et møde med ”NAV”, og så skal du møde op, finde et mødeværelse, og så sidder man der og snakker – og så: ” ja, jeg skal lige checke noget; men det bliver først på næste møde at jeg har den information til dig.” Det tager enormt lang tid, og det behøver det ikke at gøre; vi kan bare lige finde ud af det med det samme og få det på det rene ” skal du ind i det program eller skal du ikke.”, og så kan man komme videre. Det er hurtigt og nemt.

Gunnar: Synes de ansatte at det er nemt at forstå? Har I haft oplæring for dem som skal benytte det?


Katrine: Meget lidt oplæring. Jeg har kun sendt kort information ud, og så er der nogen som gerne vil sidde ved siden af mig, når de skal downloade app’en. Og så sidder de ved siden af mig og downloader, og det går rigtig godt. Det er meget sjældent at jeg hører om store problemer.

Gunnar: Min erfaring med det offentlige er jo at man tit problematiserer datasikkerhed; har der været stor diskussion omkring det ?


Katrine: Nej, der har ikke været nogen stor diskussion, men vi har det jo med os hele tiden og tænker på GDPR, og det har vi jo haft en masse snak omkring, så jeg føler at det har vi på det rene.

Fredrik: Ja, GDPR er det ene, og så er det andet at skabe juridisk comfort omkring det at dele information osv. I en anden sektor, som vi også arbejder med, nemlig sundhed, specielt i sundhedstjenesten hen mod frivillighed eller også hen mod ”NAV”, er det det at udarbejde juridiske anvisninger for sundhedspersonale, som skal dele information med folk udenfor sin organisation, vigtig. Hvordan kan man dokumentere i fagsystemer, hvordan kan man sikre, at der ikke er sensitiv information, og hvordan kan man sikre samtykke og samtykkekompetence osv. Det bliver, som det man som regel gør med almindelige PDF ark, eller en almindelig samtale, hvor man gennemgår og kvalificerer, at de ansatte har den nødvendige viden.