100-dages planen: En flying start på forandringsrejsen

Lige så vigtig som den digitale platform, er metodikken for hvordan man kan komme i gang med ændringen. Baseret på de erfaringer vi har høstet fra vores første 40 partnere i Norge og Skandinavien, introducerer vi hermed 100-dages planen.

Ta kontakt 
IMG 9387

4 faser med tæt opfølgning

"100-dagesplanen er en god støtte for os. Jeg synes, at de faste rammer og den tætte opfølgning af vigtige ændringsprocesser som denne er helt nødvendige."

-Solveig Thuseth- Berg, Afdelingsdirektør for mestring og sundhed, Bydel St.Hanshaugen.

Shutterstock 703607812

1. Kortlægning

Hvilke af jeres ansatte skal begynde med at mobilisere tilgængelige ressourcer til vigtige velfærdsopgaver? Hvilke behov skal du løse? Hvem kan bidrage, og hvor er de tilgængelige ressourcer, der passer til jeres behov? Vi har mange eksempler fra andre kommuner, som kan bruges.

Shutterstock 703599457

2. Planlægning

I denne fase skal I oprustes til at skabe magiske resultater for de næste 100 dage. Først afholdes der et planlægningsmøde med de vigtigste ressourcer i samarbejdet. Her bliver I enige om ansvar,volumen, spilleregler, og I bliver enige om en bestemt tidsplan med en tydelig ansvarsfordeling.. Når dette er gjort, udføres træning og teknisk opsætning, således at alle er sikre på deres roller.

Shutterstock 371623984

3. De første 100 dage

I er i gang! Dine ansvarspersoner skal passe nøje på, at de daglige rutiner bliver fulgt i henhold til det, I var enige i i planlægningsfasen. I denne fase afholdes der regelmæssige møder, således at rutiner kan evalueres, erfaringer deles og problemer afdækkes. Vi følger tæt med på dig og hjælper til, der hvor det er nødvendigt. Efter at de 100 dage er gået. er du klar til at køre Nyby selv.

Shutterstock 770413342

4. Drift

Her tager vi regelmæssigt en check på jeres brug af Nyby, og vi arbejder sammen for at udnytte potentialet yderligere. Sammen skaber vi morgendagens samfund.